Modafinil: De toekomst van het neuro- enhancement?

 

De manier waarop de mensen leven is veranderd en geëvolueerd over

miljoenen jaren en met elke stap in dit evolutieproces ging men

zienderogen vooruit in de wetenschap en de technologie. Thans kan het

‘neuro-enhancement’, dit is de manier waarop onze hersenen

functioneren, wel de volgende stap zijn in dit evolutieproces.

Meer en meer onderzoekingen suggereren dat medicijnen als Modafinil

werkzaam kunnen zijn als neuro-enhancers of “slimheids pillen”.

Tegenwoordig heeft dit medicijn van het Amerikaanse Ministerie voor

voedsel en medicatie (FDA) een licentie gekregen als stimulerend middel,

dat gebruikt wordt om de waakzaamheid bij patiënten met

slaapstoornissen te bevorderen. Dit betekent dat Modafinil al een breed

gamma van veiligheidstesten en proeven op dieren heeft ondergaan. Veel

gebruikers van het medicijn vonden, dat naast het feit van de staat van

waakzaamheid ook het niveau van concentratie, geheugen en gefocust zijn

hoger lag. En het waren juist deze observaties die ertoe geleid hebben dat

verder onderzoek gevoerd werd naar Modafinil als een neuro-enhancer,

niet alleen voor hen die cognitieve problemen hadden, maar ook voor

gezonde volwassenen.

Oorspronkelijke studies hielden nogal wat beloftes in, maar de resultaten

waren vaak wisselend. Het was pas in augustus 2015 dat een team

onderzoekers van Oxford en Harvard een overzicht gaven van de gedane

onderzoekingen. De onderzoekers vonden dat in veel gevallen, ongeschikte

keuzes van de cognitieve testen, geleid hadden tot wat gekend is als ‘het

plafond effect’. Kortom, gezonde volwassenen zullen natuurlijke hoge

scores behaald hebben in veel van de gebruikte testen, wat betekent dat de

effecten van Modafinil zeer moeilijk te onderscheiden waren.

Door dit te beseffen, besloten de onderzoekers een veel breder gamma van

testen te gebruiken om de aandacht, het leren, het geheugen en de

uitvoerende functie te testen. En door deze meer geschikte testen te

gebruiken, zag men dat de impact van Modafinil veel meer opviel.

De verschillen waren zo duidelijk dat de onderzoekers tot het besluit

kwamen dat” de infrastructuur die we thans gebruiken om toegang te

hebben tot het neuro-enhancement, ontoereikend is,” en dat “ we een

stelsel van cognitieve testen dienen te ontwerpen, te verbeteren en te

normeren voor mensen die op hoog niveau functioneren.”

Naargelang de studie van neuro-enhancers, zoals Modafinil, vooruitgaat,

kan er geen twijfel zijn omtrent de betekenis en de mogelijkheid die deze

‘slilmheids pillen’ kunnen spelen in de wereld rondom ons ; een

toegenomen leercapaciteit, beter onthouden van de informatie en een

betere kennis kunnen leiden naar grotere doorbraken op verschillende

andere gebieden van het menselijk streven.

Dit betekent helemaal niet natuurlijk dat er geen lastige ethische stellingen

te bespreken zijn, in het bijzonder als men spreekt over de mogelijkheden

om ‘slimheids pillen’ te gebruiken om verdeeldheid te zaaien over sociaal-

economische zaken. Maar als het juist gebruikt wordt, zijn de

mogelijkheden echter ontelbaar. Als Modafinil bijvoorbeeld iemand de kans

zou bieden om vijf uur per week meer te werken, dan zou dat tweehonderd

vijftig extra uren per jaar betekenen en meer dan tienduizend uur over een

gemiddelde loopbaan. Denk er maar eens even aan en beeld je in wat

Einstein of Edison zouden kunnen gedaan hebben met die tienduizend

extra uren.

Lees meer over dit middel op deze website