genetische manipulatie

Wat is genetische manipulatie

Genetische manipulatie


genetische manipulatie
Wat is genetische manipulatie? In essentie houd het in dat erfelijke eigenschappen van plantaardig of dierlijk leven verandert worden door simpelweg te knippen en plakken in genen. Kleine stukjes erfelijk materiaal (genen of stukjes DNA) worden uitgewisseld tussen organismen. Op deze wijze kunnen gewenste eigenschappen van het ene (soort) organisme worden overgeplaatst naar het andere.
Genetische manipulatie is een veelbesproken onderwerp, hieronder volgen een aantal van de aangedragen hoofd voor- en nadelen van deze techniek. Let op dat de hier geplaatste meningen misschien niet overeenkomen met de mening van het Bodystats team.

Voordelen:

  • Genetisch gemanipuleerde organismen zijn makkelijker te telen, aangezien deze minder vatbaar kunnen worden gemaakt voor ziekten. Daarnaast kunnen deze organismen op een wijze gemanipuleerd worden welke ervoor zorgt dat de organismen een grotere opbrengst genieten.
  • Door bovengenoemde reden zal de productie van voedsel goedkoper worden, daarnaast zal de productie uitbreidbaar worden naar plaatsen waar dit eerder niet mogelijk was vanwege aanwezig klimaat of andere factoren. Er zijn zelfs mensen die het de oplossing van de wereldhonger noemen.
  • Medische voordelen, Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd een bron van malaria te neutraliseren via genetische manipulatie. Daarnaast is het mogelijk gebleken om koeien te “wijzigen” zodat deze een voor de mens “betere” melk produceren.

manipulatie

Nadelen:

  • Genetische vervuiling, dit kan optreden wanneer genetisch gemanipuleerde organismen zich kruisen met wilde compatibele organismen.
  • Afhankelijkheid, telers raken naarmate ze meer genetisch gemanipuleerde organismen telen steeds afhankelijker van de producent van bijvoorbeeld genetisch gemanipuleerde zaden, bestrijdingsmiddelen en dergelijke. Dit druist in tegen duurzame landbouw. Dit aangezien duurzame landbouw veel teert op (huidige) lokale stoffen.
  • Veel (vooral religieuze) groepen zijn principieel tegen het modificeren van genen, volgens hen strookt dit niet met de geloofsovertuiging dat een goddelijk wezen de verschillende organismen gemaakt heeft, en dat de mens zich hier niet mee mag bemoeien.
  • Men is bang dat de grenzen niet goed bepaald zullen worden, of zullen worden overschreden en dat er gesleuteld zal worden aan menselijke genen.
  • De technologie staat nog in de kinderschoenen, het kan (zeer) gevaarlijk blijken om te experimenteren met genetisch materiaal.

Zoals men kan zien zijn de voordelen vooral toegespitst op het verbeteren van de menselijke leefwijze door middel van een betere voedselvoorziening en gezondheidszorg. Daarnaast zijn de nadelen niet de negeren, er zit (nog) veel gevaar in de hedendaagse technieken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de onderstaande bronnen.