Vruchtensap bron van salmonella?

Vruchtensap bron van salmonella?

Zurige sinaasappelsap kan salmonella bevatten. Dit werd door experts gesteld tijdens een recent congres van de American Society for Mircobiology in Orlando. Voedselveiligheidsdeskundigen moeten rekening houden met het feit dat voedingsmiddelen die normaliter geen ziekteverwekkende bacteriën kunnen bevatten, toch een besmettingsbron kunnen zijn.

In zurige dranken of etenswaar kunnen voedingspathogenen zich niet ontwikkelen en worden hierom dan ook niet beschouwd als gevaarlijk. Ze kunnen echter wel ziekteverwekkers bevatten. Men noemde sinaasappelsap als voorbeeld, 10 jaar geleden werd sinaasappelsap door epidemiologen nooit als drager van salmonella beschouwd. In de negentiger jaren werden er plotseling diverse gevallen bekend door consumptie van ongepasteuriseerde sinaasappelsap.

Men vermoedt dat deze plotselinge besmettingen kunnen optreden door hogere consumptie, sap uit minder hygiënische landen of nauwkeurigere detectiemethodieken op het gebied van salmonella.

In de toekomst zouden er wel eens meer dergelijke ontdekkingen kunnen plaatsvinden.