gezondheidszorg cuba

Gezondheidszorg vergeleken tussen Leiden & Cuba

Onlangs was er een uitwisselingsproject bij Sleutelstad.fm om te praten over het verschil in de gezondheidszorg tussen Leiden en Cuba. De gezondheidszorg neemt een grote plaats in in de samenleving van Leiden. Een veel randgemeenten zijn afhankelijk van de kwaliteit van de zorg die er geboden wordt. In Cuba heeft de zorg ook een groot aanzien.  De reden om een uitwisselingsproject te starten tussen beide onder de naam: Focusgroep Cuba.

Focusgroep Cuba bij Sleutelstad.fm

In het programma Science071 waren andaag waren Dr. Niubel Diaz Padilla en Drs. Mark Koster te gast van Focusgroep Cuba om meer te vertellen over de gezondheidszorg in Cuba. Beide dokters waren ook aanwezig op de conferentie “Alles is gezondheid” waar ze samen met anderen  inspirerende lezingen gaven over deze onderwerpen. In het radioprogramma werden de verschillen en overeenkomsten in de zorg nog eens onderstreept. De radio uitzending is terug te luisteren via soundcloud

De verschillen in de gezondheidszorg

In Nederland is de medische wereld voornamelijk gericht op het voorschrijven van medicijnen aan de patiënten terwijl ze in Cuba zich juist meer focussen op preventie van ziektes. Dit is een fundamenteel verschil in het denken over het behandelen van ziektes. Door zo preventief te werken kost de overheid van Cuba ongeveer 200 euro per persoon terwijl de hoge prijzen die de farmaceutica vandaag de dag vragen al snel in de tonnen kan lopen voor de behandeling van een enkele patiënt.

Verschillen leidt ook tot verwarring

Cuba staat bekend om zijn hoogstaande gezondheidszorg. Maar dit leidt ook weer tot misvattingen door deze verschillen. Vooral als het om de medicatie gaat. Medicijnen zijn slechts beperkt verkrijgbaar. Daar dien je dus als reiziger wel rekening mee te houden. Meer informatie hierover vind je op Cubana travel

Implementatie van het Cubaanse zorgsysteem bij ons zou dat kunnen?

Het hele zorgsysteem overnemen dat zou niet reëel zijn zo Mark en Niubel, de  artsen pleiten er dan ook voor om vaker langs te gaan bij de praktijken. Het succes van de cubaanse gezondheidszorg hangt ook nauw samen met de kleine wijken waarin de zorg opereert in het land.Deze bestrijken dus kleinere gebieden dan die van de huisartsenpraktijken in nederland. Als beginpunt zouden we geneeskundestudenten kunnen stimuleren om op stage/coschappen te gaan in Cuba om zo een begin te maken met het implementeren van het cubaanse systeem in ons eigen land.