Dit is wat je moet weten over hoge bloeddruk

Hoewel hoge bloeddruk op zichzelf nauwelijks klachten oplevert en mensen vaak niet eens merken dat ze last hebben van deze veel voorkomende kwaal wordt het een van de belangrijkste doodsoorzaken genoemd. Een hoge bloeddruk kan de oorzaak zijn van beroertes, hartaanvallen en hart- en nierfalen. Ook wordt dit probleem gerelateerd aan zaken aks seksuele disfunctie en dementie. Een bloeddrukmeter om te checken hoe het met jouw bloeddruk staat is dus geen overbodige luxe. Kijk maar eens op bloeddrukmeterwebshop.nl.

Wat is een hoge bloeddruk?

Hypertensie (te hoge bloeddruk) heeft men wanneer de bloeddruk hoger is dan de normale waarden voor iemand van die leeftijd/dat geslacht. De bloeddruk wordt in twee waarden uitgedrukt. De systolische meting is altijd de hoogste en wordt geregistreerd als het hart zich samentrekt. De diastolische druk is lager en wordt vastgelegd op het moment dat het hart zich ontspant en vult met bloed. Met een bloeddrukmeter worden beide waarden bepaald. Meerdere metingen om daar een gemiddelde van te bepalen zijn gebruikelijk.

Feiten over een hoge bloeddruk die u moet weten.

  1. Het komt zeer vaak voor: in Europa heeft 1 op de 5 mensen een duidelijk te hoge bloeddruk. Vooral na het 65e levensjaar is de kans op een te hoge bloeddruk in Europa enorm: 90%.
  2. Men noemt een te hoge bloeddruk ook wel de stille moordenaar. Ongeveer 20% van de mensen met deze kwaal weet niet eens dat men een te hoge bloeddruk heeft. Er zijn nauwelijks symptomen.
  3. Het meten van de bloeddruk is een serieuze zaak die iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, regelmatig zou moeten doen.
  4. Een te hoge bloeddruk onbehandeld laten, verhoogt het risico op hart- en vaatziekten enorm. Bij iedere 20 mmHg hogere systolische druk verdubbelt de sterftekans door deze ziekten.
  5. Hoge bloeddruk kan door erfelijkheid zijn ontstaan. Komt dit probleem vaak voor in jouw familie, dan is de kans ook groot dat jij ermee te maken zal krijgen. Dat risico kun je niet voorkomen.
  6. Hoge bloeddruk voorkomen is meestal een kwestie van gezond leven. Een gevarieerde voeding die laag is in natrium is een goede manier om de bloeddruk op normaal niveau te houden. Te veel koffie of alcohol verhoogt de bloeddruk snel. Wat roken betreft is er maar één advies: direct stoppen.
  • Let op met het gebruik van bepaalde pijnstillers omdat die de bloeddruk verhogen.

Hoge bloedruk kan met medicatie worden behandeld. Een goede bloeddrukmeter geeft je voldoende informatie over de waarden. Een tip: let altijd op of er een AED in de omgeving is waar jij je bevindt, dit kan iemands leven redden. Een AED kopen is een goed idee.